Hledáme čtenáře – muže roku 2019!

Základním kritériem  pro výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak  byl vykázán ve výpůjčním systému. Podle loňského průzkumu čtenářství se opět prokázalo, že ženy čtou daleko více než muži a knihovny chtějí muže ve čtenářství podpořit! V průběhu března 2019 budeme vybírat čtenáře muže se zajímavým “čtenářským příběhem”. (Statistika odhalila i rozdíly mezi mužským a ženským čtením. Ženy čtou, v českém prostředí více než kde jinde, výrazně více než muži. Rozdílná je i skladba jejich četby: u žen má výraznější podíl beletrie, zatímco muži čtou více literaturu faktu). Výsledky budou zveřejněny  v měsíci dubnu v odd. pro dospělé čtenáře.