Březen – měsíc čtenářů 2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje 10. ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti.

K akci BMČ se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka a naše knihovna je každoročně mezi nimi!