Poklad na Šprlochu

Hra s luštěním a hledáním pokladu – nazvaná podle místní pověsti B. Štégera „Poklad na Šprlochu“.