Žena za dva muže

Literární hodinka věnovaná Marii Terezii, arcivévodkyni rakouské, královně uherské a české.
Ženě zpočátku podceňované a později opěvované.