Zachráněný dědeček

Literární beseda na motivy stejnojmenné knihy Š. Zavřela.