Jak to chodí v psí školce

Začteme se do pohádkových příhod psích předškoláků.

Literární beseda o knize I. Geckové.