Lekce informační výchovy

Cílem lekcí informační výchovy je seznámit žáky s knihovnou a s jejími službami, pomoci jim zorientovat se v knihovním fondu a naučit je pracovat s informacemi. Pokusit se vzbudit  v dětech zájem o knihy a potřebu číst.