Hurá do knihovny!

Děti ze školních družin a Klubu mladých čtenářů z Polkovic se mohou těšit na soutěže, kvízy, rukodělné dílničky,
společné čtení...