Spolupráce se školami

opět zahájí spolupráci se všemi kojetínskými školami, školními družinami a Klubem mladých čtenářů z Polkovic