Kam dojedeš aneb Tajemstvím opředená místa Kojetína 4

Sraz v 16.00 hodin před budovou VIC Čtvrtý cyklistický výlet pro starší děti po okolí se zaměřením na historii našeho města a spojeným s přespáním v knihovně.
V letošním roce zaměřeno na pověst o „Klášternici“ (B. Štéger) a cesta povede do obce Lobodice, kde si děti prohlédnou místní památky – žudr ze 17. století a budovu elektrárny s letopočtem 1704.
Zájemci o tuto akci najdou přihlášky v dětském oddělení Městské knihovny MěKS Kojetín.