Lekce informační výchovy

Základní rozdělení literatury, popis knihy