Lekce informační výchovy

Naučná literatura – třídění, stavění podle MDT, praktická cvičení.